Kardiyoloji

Kalp ve kalp damarlarına ait hastalıkların teşhisi, tedavisi ve takibi ile ilgilenen tıp dalına “Kardiyoloji” adı verilir. Bu bölümde görev yapan uzman doktorlara ise “Kardiyolog” denilmektedir. Kardiyologlar kalp krizi, kalp ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, tansiyon yüksekliği gibi hastalıkları tedavi eder. İlaç tedavilerinin yanıt vermediği durumlarda ise anjiyo gibi girişimsel operasyonları yürütürler.

Tıp Merkezimizde aşağıdaki hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
İstemik kalp hastalıkları,
-Ateroskleroz,
-Hipertansiyon,
-Akutkoroner sendromu,
-Aort yetmezliği,
-Mitral kapak darlığı ve yetmezliği,
-Aort darlığı ve yetmezliği,
-Miyokart infarktüsü,
-Pulmoner yetmezlik ve stenoz,
-Trisküspit stenozu,
-Endokart hastalıklar,
-Kardiyomiyopati,
-Perikardiyal efüzyon,
-Perikard tamponad,
-Kardiyak ve primer tümörler,
-Kardiyak aritmiler ve arrest,
-Atriyal miksoma,
-Atriyal fibrilasyon,
-Periferik arter rahatsızlıkları,
-Wolf Parkinson White Sendromu.

Merve Tıp Merkezi bünyesinde bulunan kardiyoloji bölümünde aşağıdaki cihazlar bulunmaktadır.
-EKO
-EKG
-Tansiyon Holter
-Ritm Holter

Doktor

× Whatsapp Çağrı Hattı